Top 10 bijzondere dieren in Afrika - Wildlife Spotten (2023)

In de woestijnen, savannes, bossen en enorme valleien van het Afrikaanse continent, leven talloze bijzondere dieren. Zowel het grootste als hoogste landdier ter wereld hebben hier hun thuisbasis: de Afrikaanse olifant en de giraffe. Maar er wonen vele andere, prachtige dieren in Afrika die je gewoon gezien moet hebben. Bekijk hier de top 10 meest bijzondere Afrikaanse dieren.

10. Grote koedoe: antilope met stijl

Top 10 bijzondere dieren in Afrika - Wildlife Spotten (1)

De grote koedoe is een prachtige antilope en leeft in het oosten en zuiden van Afrika. Ze leven tussen de bomen op savannes en rotspartijen. De hoorns behoren tot de grootste van antilopen ter wereld. De gekronkelde hoorns zijn alleen aanwezig bij de mannetjes en bereiken een lengte van een meter. De koedoe gebruikt deze hoorns ter verdediging tegen roofdieren.

De mannetjes hebben een lengte van 2-2,5 meter en wegen tot wel 315 kg. De vrouwtjes zijn wat kleiner en lichter. Ze worden tussen de 1.85-2,3 meter en wegen tot 215 kg. Het zijn sociale dieren en vormen groepen van wel 25 dieren. De mannetjes voegen zich alleen aan groepen toe in het paarseizoen. De grote koedoe leeft voornamelijk van bladeren, gras, fruit en bloemen. In het wild kunnen ze ongeveer 7 jaar oud worden.

(Video) 15 Bizarste Ontmoetingen Met Dieren

9. Struisvogel: snelste loopvogel ter wereld

Top 10 bijzondere dieren in Afrika - Wildlife Spotten (2)

De struisvogel is de grootste vogel ter wereld. Ze hebben een lengte tussen de 2-2,7 meter en wegen tot wel 160 kg. Je kunt ze tegenkomen in savannes en de woestijngebieden van Centraal- en Zuidelijk Afrika. Ze worden ook wel ‘kameelvogels’ genoemd. Dit komt omdat ze het lang uithouden bij intense hitte en daarbij lang zonder water kunnen. Het is daarnaast ook de snelste loopvogel ter wereld. Ze bereiken een snelheid van 50 kilometer per uur. Dat houden ze rustig 30 minuten vol. Een sprint trekken ze zelfs met 70 kilometer per uur.

Hun poten hebben vlijmscherpe klauwen en zijn sterk genoeg om met 1 enkele trap een volwassen persoon uit te schakelen. Het is dan ook hun belangrijkste wapen tegen hongerige roofdieren zoals leeuwen, luipaarden en hyena’s. Ze leven van bladeren, wortels, zaden, insecten, hagedissen en zelfs slangen.

8. Okapi: paard of zebra?

Top 10 bijzondere dieren in Afrika - Wildlife Spotten (3)

Niets van dat, de okapi is – hoewel het uiterlijk anders doet vermoeden – familie van de giraffe. De Okapi is helaas één van de meest bedreigde diersoorten ter wereld en komt enkel nog voor in de regenwouden van Congo. Het is een van de meest bijzondere dieren in Afrika. De jacht en het verdwijnen van zijn leefomgeving zijn de voornaamste redenen. Ze hebben een relatief lange nek en hun vacht is roodbruin, met strepen die afkomstig lijken van een zebra. Met hun lange tong strippen ze de bladeren van de bomen. In hun zoektocht naar eten leggen ze per dag rustig 1,5 tot 4 kilometer af.

7. Galago: houdt van het nachtleven

Top 10 bijzondere dieren in Afrika - Wildlife Spotten (4)

De galago’s staan ook wel bekend als “bushbabies”, een kleine primatensoort met een lengte van slechts 105 millimeter (dwerggalago) tot 465 millimeter (dikstaartgalago). Ze leven in de bosrijke gebieden van Oost-Afrika. Ze hebben een bruin of grijs vachtje en hebben lange oren waardoor ze extreem goed kunnen horen. De grote ogen zorgen ervoor dat ze ’s nachts uitstekend zien. Daarnaast zijn het zeer goede springers. Ze halen prima hoogtes van 2.25 meter. Het grootste deel van de tijd spenderen galago’s in bomen en voeden zich voornamelijk met fruit en insecten.

(Video) African Leopard Documentary – Animals in Africa (English subtitles)

6. Schoenbekooievaar: een vreemde vogel

Top 10 bijzondere dieren in Afrika - Wildlife Spotten (5)

Het dier dankt zijn naam natuurlijk aan de enorme schoen-achtige snavel die tot wel 23 cm lang kan worden. Ook de schoenbekooievaar is een diersoort die het moeilijk krijgt in de nabije toekomst. Met name de jacht en de steeds afnemende leefomgeving zijn een grote bedreiging voor deze bijzondere vogel. Ze leven enkel in de moerasgebieden van Ethiopië, in Oeganda en in Zambia. Ze maken gebruik van hinderlagen wanneer ze naar eten zoeken en staan compleet stil totdat een prooi hen nadert. Daarna volgt een razendsnelle aanval met hun scherpe snavel. Het voedsel bestaat met name uit hagedissen, schildpadden, waterslangen en ratten.

5. Oostelijke franjeaap: bijzondere verschijning

Top 10 bijzondere dieren in Afrika - Wildlife Spotten (6)

De oostelijke franjeaap, ook wel guereza genoemd, leeft in bosrijke gebieden van Oost-Nigeria tot aan Kenia. Deze bijzondere apensoort kenmerkt zich door de stijle, zwart-witte vacht en zeer lange staart. De franjeaap wordt tot 71 cm groot en weegt zo’n 13-14 kg. Ze leven in kleine groepen van 3 tot 15 apen. Het grootste deel van de tijd verblijven ze tussen de takken, op zoek naar voedsel. De menukaart bestaat vooral uit bladeren, zaden en fruit.

4. Grijze kroonkraan: deftige punker

Top 10 bijzondere dieren in Afrika - Wildlife Spotten (7)

Deze bijzondere verschijning leeft in en nabij de rivieren en oevers van oostelijk en zuidelijk Afrika. Ze bestaan uit schitterende kleuren maar meest opvallend is de waaier van gouden veren op de kop. De paringsritueel van de grijze kroonkraan behoort tot een van de meest interessante onder de dieren in Afrika: ze dansen, springen en roepen erop los. Het is een omnivoor en eet zowel insecten, hagedissen, vissen en amfibieën als zaden en gras.

3. Gnoe: gespierde reiziger

Top 10 bijzondere dieren in Afrika - Wildlife Spotten (8)

De gnoe heeft het uiterlijk van een stier, maar is eigenlijk een antilope. Er bestaan twee soorten gnoes en komen beiden alleen voor in Afrika. Deze krachtpatsers kunnen tot wel 275kg wegen. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben hoorns en leven in zeer grote groepen. Ze zijn lange afstanden gewend: tijdens de migratie (een prachtig gezicht), legt de gnoe tussen de 1000 en 1600 kilometer af. Het zijn echte grazers en leven dus vooral van gras. De grootste vijanden van de gnoe zijn leeuwen, cheeta’s en hyena’s.

(Video) Elzes Dierenwereld: dieren in Afrika

2. Mandril: een kleurrijk dier in Afrika

Top 10 bijzondere dieren in Afrika - Wildlife Spotten (9)

De mandril heeft een lengte tussen de 63 cm en 86cm en is hiermee de grootste aap ter wereld. Ze leven in de regenwouden van Centraal- en West-Afrika. Ze vallen op door hun spectaculaire kleuren. De mannetjes zijn kleurrijker dan de vrouwtjes. De mandrils zijn zeer sociale dieren en leven in grote groepen. Soms bestaat zo’n groep uit 200 leden. Los van de kleur en hun lengte, zijn ook de grote hoektanden het vermelden waard. Deze worden tot wel 6,5cm lang en ze gebruiken deze om roofdieren af te schrikken. De mandril eet voornamelijk overdag en verzamelt fruit, zaden, insecten, eieren en wormen.

1. Lemuren: exclusief op Madagaskar

Lemuren zijn halfapen die alleen op het eiland Madagaskar voorkomen. Ze worden ook wel maki’s genoemd. Momenteel staan er maar liefst 86 soorten geregistreerd. De Microcebus berthae, uit de familie dwergmaki’s, is de kleinste primaat ter wereld. Deze wordt slechts 92 millimeter groot. De indri is juist de grootste halfaap met een lengte tot wel 72 centimeter. Lemuren spenderen het meeste van de tijd springend van boom tot boom.

Het zijn sociale dieren die in groepen leven. Een bijzondere eigenschap is ze zelf hun gereedschappen maken en patronen kunnen onthouden. Dit maakt ze tot één van de meest intelligente dieren ter wereld. Heb je de film Madagascar gezien? Dan zul je vast weten dat de fossa (ook wel: fretkat) hun natuurlijke vijand is. Zelf eten lemuren fruit, noten, bladeren en bloemen.

(Video) Wild op de Veluwe

Help de dieren in eigen land een handje

Top 10 bijzondere dieren in Afrika - Wildlife Spotten (10)

Zomer of winter, een tuin vol vogels is altijd een prachtig gezicht. Wil je je tuin of balkon vogelvriendelijk inrichten? Dit doe je bijvoorbeeld met nestkasten, voederhuisjes en diervriendelijke planten. Ook hebben zij producten voor egels, eekhoorns en vleermuizen.

(Video) Africa’s Big Five Animals: What Are They? | National Geographic

Een aanrader is Vivara. Zij hebben een groot aanbod en je steunt ook meteen stichtingen zoals de Vogelbescherming, Vlinderstichting en Stichting Egelbescherming.

Videos

1. Jungle Adventures Exploring the 15 Best Wildlife Sanctuaries
(Travel Droner)
2. Wilde dieren spotten in Yellowstone National Park
(Doets Reizen)
3. Hunting the fastest antelope and the iconic species of South Africa
(African Sun Productions)
4. 15 Wilde Dieren die Zelden Gezien Zijn
(detoptien)
5. Exploring the World of Wildlife: 10 facts about the puma | Puma what we know so far | 4K
(WOW wildlife)
6. Animals of Africa - David Attenborough - HD Documentary
(Get Wild)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 23/04/2023

Views: 5341

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.